Passiv brandsikring af stål, træ og beton forhindrer overophedning

Passiv brandsikring af bygning

City Group rådgiver omkring passiv brandsikring af bygningskonstruktioner

City Group tilbyder ekspertrådgivning i forbindelse med brandsikring af større konstruktioner af stål, træ og beton. Passiv brandsikring er med til at forhindre spredning af røg og ild fra ét område af en bygning til den anden. Dermed giver man mulighed for sikker evakuering af personer i bygningen. Passiv brandsikring reducerer mængden af skader på bygninger og tilstødende strukturer, og reducerer risikoen for at brandfolk kommer til skade.

Passiv brandsikring hjælper til sikring af personer

Passiv brandsikring retter sig mod sikring af personer ved:

 • Sikring af flugtveje.
 • Undgå spredning af ild via kabelgange, ventilationssystemer m.m.
 • Forsinkelse af bygningers sammenbrud.
 • Sikre brandadskillelser.
 • Sikre adgang og faciliteter for brandfolk.

Passiv brandsikring hjælper til sikring af værdier

Af mere kommercielle årsager gælder det om at forhindre skader og kollaps af bygninger:

 • Reducere udgifter til forsikring.
 • Beskyt kapitalinvesteringer.
 • Brandisolering af stål

Under en brand kan temperaturen i en bygning stige fra omkring 20 °C, op til 1000 °C. Alle stålprofiler har en kritisk ståltemperatur, hvor de begynder at miste styrke. Der er tre vigtige systemer, der anvendes til at beskytte stålkonstruktioner mod risikoen for brand:

 • Indkapsling i form af gipsplader, mineralfiber eller lignende.
 • Påsprøjtning af cement-, mineralfiber- eller gipsmaterialer.
 • Brandmaling i form af belægninger med intumiserende materiale.