Betingelser og kvalitet

Salgs- og leveringsbetingelser

Overfladebehandling

Sandblæsning, metallisering og overfladebehandling på fabrik, foregår under kontrollerede forhold i godkendte kabiner m.v. Sandblæsning foretages med stålgrit eller corond. Metallisering foretages med blandingstråd, 85 % zinck og 15 % alu. Der udfærdiges rapporter på udført arbejde på forlangende. Såfremt kunden ønsker arbejdet forceret, vil denne være for kundens risiko.

Force majeure

Der tages forbehold for rettidig levering i tilfælde af strejke, krig, og andre tilsvarende udefrakommende hændelser, som er ude af vores kontrol. Herunder nedbrud, og leveringsstop fra vores leverandører og pandemi eller myndighedskrav.

Brandmaling på fabrik

Brandmalingens overflade vil fremstå med appelsinskalseffekt, som normalt for brandmaling. Ekstra mellemslibning, for at opnå glattere overflade, kan tilkøbes for ca. 20 % af projektprisen.
Brandmalingen påføres i varierende lagtykkelser, for at undgå skader må tørretiderne respekteres. Hvis arbejdet ønskes forceret, må der påregnes betydelige ekstra omkostninger til udbedringer on site samt risiko for forringet kosmetisk kvalitet.
Ændringer af kritisk ståltemperatur eller brandklasse skal hurtigst muligt tilgå City Group. Er malerprocessen opstartet, skal der forventes prisforhøjelser på arbejdet.
Væsentlige afdækninger af anlægsflader, huller og lign., er ikke inkluderet i prisen. Ønskes afdækninger udført, må tegninger tilgå rettidigt før prissætning og arbejdets opstart.

Undergrund/primer

Brandmaling kan kun foretages på en godkendt primer. Derfor skal primer typer altid forlods godkendes. På gammel maling skal altid fortages en flammetest forud for brandmaling.

Toplakken

Hvis der vælges toplak på opgaven, må farvenummer og glansgrad tilgå skriftligt straks ved ordreafgivelse, eller senest ved levering af stålet.

Mængder

Alle tilbud i forbindelse med brandsikring vil, medmindre andet udtrykkeligt står skrevet, være på baggrund af oplyste stålmængder, dimensioner og beregninger samt oplyste brandkrav.
Hvis tilbuddet forholder sig til en brandinspektionsrapport, vil det tydeligt fremgå.

Brandisolering, overfladebehandling, brandmaling og lukninger on site

Isolering med brandisoleringsplade foretages i henhold til materialeproducenternes vejledning. Montage af brandisoleringsplade vil ske på primet stål på C2-niveau (max 200 µm).
Medmindre andet er nævnt, vil omkostninger til lift og kran, ikke være inkluderet.
Det forudsættes, så vidt andet ikke er aftalt, at malearbejde, såvel som isoleringsarbejdet kan foretages på hverdage i dagtimerne ved kontinuerlig uhindret fremdrift.
Det er en forudsætning, at der er tæt tag og vinterforanstaltninger forud for arbejdets begyndelse. Eventuelle vejrligsdage er ikke medregnet i tilbud. Lukninger, isolering, og brandmaling udføres i henhold til beregninger ud fra kendte forudsætninger.
Materialer, produkter eller lignende som indgår i en samlet løsning er udenfor City Groups ansvar, medmindre materialerne/produkterne nøje er beskrevet skriftligt, og med udtømmende data og beregninger, forud for beregninger/tilbud.

Medarbejdere

City Group benytter sig af både egne medarbejdere og underentreprenører, og arbejder for ordentlige arbejdsforhold og retmæssig betaling, i arbejdet mod social dumping.

Udbedring af skader

Liggemærker, transport- og byggeskader udbedres gerne på byggepladsen for kundens regning, hvis andet ikke er aftalt. Erfaringsmæssigt vil udbedring af 5 % skadet stål koste 10 % af værkstedsprisen. Dog vil prissætning af dette altid bero på vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Materialer på pladsen

Materialer på pladsen tilhører City Group Brandsikring ind til betaling har fundet sted.

Aflevering

Ved større projekter sker aflevering etapevis, fx ved aflevering af rum, etager eller andet.
Der tages ikke ansvar for skader i brandisolering/brandmaling forvoldt af anden entreprenør eller grundet uhensigtsmæssigt klimaforanstaltninger i byggeperioden.

Certifikat

Certifikat udstedes på baggrund af oplyste kritiske temperaturer, brandtid, godstykkelser og dimensioner.
Der udfærdiges certifikat på alle brandmalings- og isoleringsopgaver, når arbejdet er godkendt og betalt, eller når skriftlig godkendelse af arbejdet er tilgået os.
Målingerne er foretaget i henhold til Sikkerhedsbranchens vejledning for kontrolmålinger af brandhæmmende maling af september 2014. Lagtykkelsesmålinger i henhold til 80/20 reglen.
Kvalitetssikring udføres alene i City Group Brandsikrings eget kvalitetssystem og afleveres elektronisk.

Drift og vedligehold

Der henvises særskilt til City Groups Drift og vedligehold.

Levering

Levering AB fabrik i Middelfart, medmindre andet aftales særskilt.

Betaling

Reklamation, der måtte føre til manglende rettidig indbetaling af faktura, må skriftligt tilgå City Group, senest 5 hverdage efter fakturadato. Herefter 1,65 % pr. påbegyndt måned.

Corona

Der tages desuden forbehold for de forhindringer og forsinkelser, som eventuelt forårsages af corona pandemien eller myndighedskrav.

Prisregulering*

Grundet markedets uro og knappe ressourcer på råvaremarkedet, tages der forbehold for prisregulering af materialer fra tilbudsdato.

Alle tilbud er gældende i 4 måneder fra tilbudsdato.*

Middelfart d. 22. september 2022